Personlig träning

Oliveira Dance & Fitness arbetar med friskvård och underhållning.
Företaget erbjuder ett brett utbud av spännande och innovativa tjänster.


INDIVIDUELLA TRÄNINGSPROGRAM MED COACHNING
Tjänsterna riktar sig till personer som på olika sätt vill arbeta med sin kropp genom regelbunden träning. Förutom styrka - och konditionsträningsprogram erbjuds flera olika träningsprogram i syfte att förbättra smidighet, spänst, kroppshållning och avslappning.

GRUPPTRÄNING

Dessa tjänster innehåller unika program av fysisk aktivitet som kan genomföras inom eller i anslutning till arbetstiden och på arbetsplatsen, i mån av lämpliga lokaler. Koncepten är utvecklade av företaget och består av en blandning av styrke- och konditionsträning. Utbudet är brett med följande teman; Styrka, stretch, kondition, smidighet, hållning och balans.

AKTIV RÅDGIVNING – HITTA RÄTT TRÄNINGSFORM
Tjänsten syftar till att hjälpa kunden att hitta en lämplig träningsform utifrån kunden önskemål och unika behov.

VIBRATIONSTRÄNING
Denna unika träningsform ökar muskelstyrka och förebygger arbetsskador genom vibrationsträning, stretching och massage.
Oliveira Dance & Fitness erbjuder vibrationsträning i grupp och individuellt. I detta arbete samarbetar vi med träningsanläggningen In Motion, belägen på Brahegatan i centrala Stockholm.
Kontakta Oliveira Dance & Fitness!   Tel 070-860 19 27    mail@jardeldesousa.se